четвъртък, 21 юли 2011 г.

Късчета живот...

... се преплитат в прекрасна лятна нощ. Гонят се в мен и разпиляват се в усмивка.
Рецината със своя дъх обвила е прегръдката на минало и настояще. А те, прегръщат се в здрача...
Късчета живот, мъничко тъга, любов на килограм и щипчица усмивка. 
Прекрасен рожден ден... 
По-хубав не можех дори да си измисля.