четвъртък, 20 юни 2013 г.

Какофония в главата ми


- Бау – казал заекът.
- Грух – отговорила кокошката.
- Мяу – изгрухтял конят.
- Въх – прекъснал ги тигърът.
- И? – попитал бухалът.
- И – отговорили всички.
- И, какво? – почудил се вълкът. 
- И... нищо – рекъл човекът.